Wat is een koersonderzoek

Loopbaantraject

Het koersonderzoek is een instrument ten behoeve van het verkrijgen van helderheid op het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Maar kan ook bij andere vraagstukken dan het loopbaanvraagstuk worden ingezet.

Heden, verleden en toekomst

Een koersonderzoek bestaat over het algemeen uit 6 gesprekken waarin we eerst een inventarisatie maken van je persoonlijke levens- en werkervaringen, kennisdomeinen, kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en uitdagingen. Ook gaan we onderzoeken in hoeverre de keuzes in je werk en leven samenhangen met de persoonlijke en beroepsmatige wensen. Een en ander geschiedt aan de hand van opdrachten over levensloop, zingeving en vitaliteit, evenals de eventuele blokkades hierin.

Extra ondersteuning nodig?

Tijdens het traject kunnen we door middel van NLP, indien nodig, eventuele beperkende overtuigingen, angsten of andere emoties direct ombuigen naar gewenste overtuigingen en/of emoties.

Ik geef tijdens het traject ook “huiswerk” mee welke tijdens een ongeveer 1,5 uur durend (kan korter of langer zijn afhankelijk van wat nodig is) persoonlijk coachgesprek zal worden besproken.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op door hier te klikken.

Met Optimale groet,

CONTACTGEGEVENS

info@optimaalfunctioneren.nl
06-42013240

Wil jij wekelijks krachtige tips en functionele informatie ontvangen?